यस कार्यालयमा मिती २०५९/१२/१४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. २३२११ को स्तुपा वासिङ्ग लण्ड्री सर्भिस प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०२/२८ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।