गुनासो/सूचना अधिकारीहरु
 


श्री भुवनहरि अर्याल
रजिष्‍ट्रार
( कार्यालय प्रमुख )
सम्पर्क नम्बरः 9869665868

 

 


श्री सन्तोष कुमार दहाल
उप - रजिष्‍ट्रार
( सूचना अधिकारी )
सम्पर्क नम्बरः 9851161777


श्री टंक भट्टभराई
सहायक - रजिष्‍ट्रार
(सहायक सूचना अधिकारी)
सम्पर्क नम्बरः 9851196190


श्री दिपक घिमिरे
उप - रजिष्‍ट्रार
(गुनासो सुन्ने अधिकारी)
सम्पर्क नम्बरः 01-4259948