बि.के. युनिभर्सल डेण्टल क्लिनिक प्रा.लि. (११०८२६)

यस कार्यालयमा मिती २०६९/१२/०८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ११०८२६ को बि.के. युनिभर्सल डेण्टल क्लिनिक प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०२/१५ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3702 2080-2-26 14:04:42