नोट:यी वास्तविक समयको प्रशासनिक तथ्वायाङ्क हो
 कुल कम्पनी संख्या
जम्मा: 263,660
 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
कुल शेयर सदस्य: 688,219
 मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
कुल सदस्य: 23,156
  कुल अधीकृत पुँजी
रु: 30,005,962,058,225,368
  कुल चुक्ता पुँजी
रु: 2,391,683,463,454
 कुल जारी पुँजी
रु: 253,813,642,279,934
 कम्पन्नी सम्बन्धी डाटा ग्राफमा हेर्नुहोस ।
कम्पनीको प्रकार अनुसार

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस