निवेदन पेश गर्दा हुलाक टिकट समावेश गर्नु नपर्ने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा
परामर्श सेवाको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकोसूचना विज्ञप्ती
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको बारे।
गृह मन्त्रालयको Website मा रहेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने उध्यश्यले २०७७ भाद्र १ गते देखि लागु हुने सूचना ।
कम्पनी रजिष्‍ट्रारको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धि सूचना (२०७७-०४-२८)।
कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयको सूचना (2077-12-07)
लेख , रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कम्पनी रजिष्ट्रारको कायार्यालयको सूचना (2077-12-16)
कमपनी अद्यावधिक तथा जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना।
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान गरिएको बारे।
Request for Expression of Interest
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान गरिएको बारे
मुद्दती निक्षेप सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
अनलाईन पेमेन्ट, पेमेन्ट भेरिफिकेशन सम्बन्धी सूचना तथा पेमेन्ट यूजर म्यान्योल।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सूचना (२०७८-०९-३०)

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस