नोट:यी वास्तविक समयको प्रशासनिक तथ्वायाङ्क हो
 कुल कम्पनी संख्या
जम्मा: 269,623
 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
कुल शेयर सदस्य: 699,235
 मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
कुल सदस्य: 24,098
  कुल अधीकृत पुँजी
रु: 30,006,091,672,550,868
  कुल चुक्ता पुँजी
रु: 2,462,364,220,428
 कुल जारी पुँजी
रु: 253,902,319,510,347

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस