बायोमेट्रिक डाटा संकलन गर्ने सम्बन्धी डिभाइस सफ्टवयर उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना(२०८०-०४-१९)

बायोमेट्रिक डाटा संकलन गर्ने सम्बन्धी डिभाइस सफ्टवयर उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना(२०८०-०४-१९)

बायोमेट्रिक डाटा संकलन गर्ने सम्बन्धी डिभाइस सफ्टवयर उपलब्ध गराउने सम्बन्धी(२०८०-०४-२९)
133's Downloaded
  View         Download

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 559 2080-4-23 10:59:45