नोट:यी वास्तविक समयको प्रशासनिक तथ्वायाङ्क हो
 कुल कम्पनी संख्या
जम्मा: 274,664
 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
कुल शेयर सदस्य: 708,972
 मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
कुल सदस्य: 24,803
  कुल अधीकृत पुँजी
रु: 30,006,207,923,861,868
  कुल चुक्ता पुँजी
रु: 2,538,689,031,486
 कुल जारी पुँजी
रु: 253,978,368,483,185

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस