नोट:यी वास्तविक समयको प्रशासनिक तथ्वायाङ्क हो
 कुल कम्पनी संख्या
जम्मा: 271,705
 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
कुल शेयर सदस्य: 703,016
 मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
कुल सदस्य: 24,341
  कुल अधीकृत पुँजी
रु: 30,006,145,752,184,868
  कुल चुक्ता पुँजी
रु: 2,491,149,157,597
 कुल जारी पुँजी
रु: 253,937,250,381,796

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस