एभरेष्ट माउण्टेन हिलस् प्रोडक्ट प्रा.लि. (११०७७८)

यस कार्यालयमा मिती २०६९/१२/०७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ११०७७८ को एभरेष्ट माउण्टेन हिलस् प्रोडक्ट प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०५/०४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा (१) (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1108 2079-7-21 16:01:06