अल्पाइन हर्ब्स् इण्डष्ट्री प्रा. लि.(६७१९५)

यस कार्यालयमा मिती २0६६/०७/१६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (६७१९५) को अल्पाइन हर्ब्स् इण्डष्ट्री प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/०३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 2151 2080-6-9 11:27:56