गोर्खा डिष्ट्रिव्युटर्स प्रा.लि. (११२४२७)

यस कार्यालयमा मिती २०७०/०१/२६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ११२४२७ को गोर्खा डिष्ट्रिव्युटर्स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०६/१६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 558 2080-4-23 10:59:45