गिगा एजुकेशन एण्ड माइग्रेशन सर्भिसेस प्रा. लि.(५३०२७)

यस कार्यालयमा मिती २०६५/०१/२० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(५३०२७) को गिगा एजुकेशन एण्ड माइग्रेशन सर्भिसेसप्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 506 2080-5-7 14:57:48