फ्लाईट कान्तिपुर ट्राभल्स एण्ड टुर्स (७८२४५)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/०८/२२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (७८२४५) को नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/२३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3702 2080-2-26 14:04:42