त्रिशुल मेटल इण्डष्‍ट्रिज प्रा.लि. (३०९८)

यस कार्यालयमा मिती २०४५/०२/०२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ३०९८ को त्रिशुल मेटल इण्डष्‍ट्रिज प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०२/०७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा१(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1107 2079-7-21 16:01:06